torsdag 9. desember 2010

Orakel-kort


Kategori: Tanke
Kreativitet


Kreativitetskortet representerer Ild-energi på området for ideer og tanker.


Når Ild er i balanse, forteller den deg at noe nytt blir født. Din evne til å tenke og resonere på en kreativ måte blir stimulert og kreativiteten er nyttig for deg akkurat her og nå. Du er i stand til å være spontan i din oppfinnsomhet, og føler deg inspirert og i forbindelse med det guddommelige, i stand til å kombinere gamle, kjente elementer og komme fram til nye synergetiske løsninger på situasjoner.


Når Ild er ute av balanse, ber kortet deg om å sette spørsmålstegn ved dine tanker rundt det å finne nye måter å gi uttrykk for deg selv på. Hvis Ild er underaktivert, kan det være at du opplever en situasjon som er stengt, og du føler kanskje at livet ditt er kjedelig, eller du sitter fast i tradisjon eller konvensjonell tenkemåte.

Hvis så er tilfelle, kan du minnes dine tidligste år, da din naturlige nysgjerrighet som barn fikk deg til å utforske verden omkring deg med interesse. Da lærte du om alle dine muligheter og potensialer gjennom lek og samspill. På den tiden, var det å møte en maur noe som sørget for underholdende læring i 30 minutter!


Bruk din mentale kapasitet til å befri kreativiteten – den er en knopp som venter på å briste. Gå og finn frem fargeblyanter og papir, og lag en tegning av situasjonen din. Glem å klandre andre mennesker for situasjonen du er i. Det er på tide å tenke annerledes og se etter nye muligheter. Skriv en liste over ulike mulige måter å handle på i din nåværende situasjon.


Gjør det uten å dømme eller vurdere forslagene, det vil bare forstyrre og stopper den kreative flyten. Du vil bli overrasket over fantasiens kraft til å skape nye synergetiske løsninger på problemet, slik at du kan bryte vanemessig tenkemåte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar