fredag 28. mai 2010

Man drikker og røyker.. hvorfor?


Hvis du som røyker har merket at du heller innpå mer enn ikke-røykerne, er det helt korrekt. Røyking stimulerer nemlig lysten på alkohol. Årsaken er at inntaket av nikotin demper effekten av alkohol. Dermed tar det lenger tid før rusfølelsen oppnås
- Siden den ønskete effekten av alkohol reduseres merkbart av nikotin, spesielt blant de som drikker mye på en gang, vil dette kunne føre til overdrikking. Med andre ord ser det ut til at røyking stimulerer alkoholinntak.
Undersøkelsen ble riktignok og ikke uventet utført på rotter, men forskerne mener at den samme effekten gjelder for mennesker. Rottene ble tatt blodprøver av etter at de var fôret med ulike doser av nikotin og alkohol. Testene viste at promillen falt etter hvert som nikotinnivået økte. Forskerne forklarer dette med at nikotin forsinker opptaket av alkohol i tarmene siden den forblir lenger i magesekken hvor den fordøyes. Dermed passerer mindre alkohol ut i tarmene som er den vanlige opptakskanalen.
Kombinasjonen av røyk og alkohol er derfor ekstra ugunstig for helsa, skal vi tro denne forskningsrapporten. Røykeforbudet bør derfor ha hatt en positiv helseeffekt for de med et opprinnelig høyt inntak av begge deler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar